Skip to main content

Wettelijke verklaring

Juridische kennisgeving

De volledige inhoud van deze Internet site is eigendom van of wordt gecontroleerd door Johnson & Johnson Consumer B.V. en wordt wereldwijd beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten. Je mag de inhoud alleen voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden downloaden. De inhoud mag niet worden gewijzigd of verveelvoudigd en op geen enkele andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Internet site, maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit jouw toegang of het niet verkrijgen van toegang tot deze Internet site of van jouw gebruik van enige informatie die op deze Internet site wordt verstrekt.

Deze site is bedoeld voor inwoners van Nederland.
Deze Internet site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, de eigenaars van deze site dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Links worden alleen aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze Internet site.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, productverpakkingen en producten op deze Internet site zijn internationaal beschermd. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site tenzij voor het identificeren van de producten en diensten van het bedrijf.
Persoonsgegevens die via elektronische communicatie met deze Internet site worden verstrekt, zullen behandeld worden in overeenstemming met het Privacybeleid van deze site. De eigenaars van deze site hebben het recht om elke andere informatie via deze communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en processen, of de daarin besloten kennis, voor welk doel dan ook te gebruiken of te verveelvoudigen. Dit recht omvat de vrijgave aan derden en/of ontwikkeling, fabricage en/of marketing van goederen en diensten.

De afzender van elke communicatie naar deze Internet site of naar de eigenaars van deze Internet site is verantwoordelijk voor de inhoud en informatie, juistheid en correctheid ervan.

Deze juridische kennisgeving is het laatst gewijzigd op 22.07.2013.